• Numër shërbimi: +355 42 256091

STRUKTURA > Drejtoritë > Drejtoritë

Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse 

Z. Argen.Alltari

e-mail: Argent.Alltari@akum.gov.al

 

Drejtoria e Monitorimit dhe Mbikqyrjes

Z. Arben Kaçorri

e-mail: Arben.Kacorri@akum.gov.al

 

Drejtoria e Planifikimit të Investimeve

Z. Fejzi Mezini

e-mail: Fejzi.Mezini@akum.gov.al

 

Drejtoria e Koordinimit, Analizës dhe Informacionit

Znj. Albana Jani

e-mail: Albana.Jani@akum.gov.al