• Numër shërbimi: +355 42 256091

STRUKTURA > Drejtori i Përgjithshëm > Drejtori i Përgjithshëm

Drejtori i Përgjithshëm

Z. Alqi Bllako

e-mail: Alqi.Bllako@akum.gov.al